पिंपरी चिंचवड पालिकेच्या वतीने नेमण्यात आलेले खाजगी सुरक्षारक्षक हटवा ;अन्यथा अधिका-यांवर कार्यवाही

पिंपरी (वास्तव संघर्ष) : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या खाजगी सुरक्षारक्षक नेमण्यात आले असून त्याचा ठेका एका खाजगी ठेकेदाराला दिला गेला आहे. मात्र हे बेकायदेशीर असून अशा खाजगी सुरक्षारक्षकाला व ठेकेदारास काढून तेथे सुरक्षारक्षकांची सेवा महाराष्ट्र शासन स्थापित पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळा मार्फत भरती करुन घेण्याच्या सूचना सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाचे अध्यक्ष यांनी पालिका आयुक्त राजेश पाटील व सुरक्षा अधिकारी यांना दिल्या आहेत. लोक जनशक्ती चे महाराष्ट्र सचिव प्रशांत खंडाळे व संघटना अध्यक्ष महेंद्र गरुड यांनी याबाबत पञव्यवहार आणि पाठपुरावा केला होता त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, अधिनियम 1981 योजना 2002 व 2005 ची अंमलबजावणी पुणे जिल्ह्यात दिनांक 5 डिसेंबर 2002 पासून शासनाच्या अधिसूचना करण्यात आली होती. याकरिता जिल्ह्यात मंडळाची स्थापना करण्यात आल्यापासून कोणत्याही आस्थापना व महापालिकेस सुरक्षारक्षकांची सेवा कोणत्याही एजन्सी किंवा कंत्राटदार यांच्याकडून घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळात नोंदीत आहे. महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम व उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय यांनी दिनांक 8 नोव्हेंबर 2006 चे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला लागू असून त्यानुसार सुरक्षारक्षकांची सेवा महाराष्ट्र शासन स्थापित पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळा मार्फत घेणे अनिवार्य आहे.

तसेच खाजगी सुरक्षा सेवा ठेकेदारांकडून भरती करण्यास प्रतिबंध केला होता मात्र पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने अधिनियम व योजनेच्या अंतर्गत असलेल्या विविध कलमाचा व तरतुदीचा अवमान करत दिनांक 8 नोव्हेंबर 2006 व मा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. ही बाब आम्ही वेळोवेळी महापालिकेचे सुरक्षा अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणली असून सुरक्षा अधिकारी या अधिनियम व योजनेची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहे.

या संदर्भात लोकजनशक्ती पार्टीने व भारतीय सुरक्षा रक्षक कामगार युनियन यांनी पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ कडे तक्रार केली होती. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत एजन्सीमार्फत सुरक्षारक्षक तैनात केल्याचे मंडळात दिसून आल्यामुळे दि. 31 डिसेंबर 2021 रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाचे अध्यक्ष यांनी पालिका आयुक्त व सुरक्षा अधिकारी यांना खाजगी सुरक्षा एजन्सीचे सुरक्षारक्षक काढून मंडळाचे सुरक्षारक्षक घेण्याचे सूचना दिल्या आहेत अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे म्हटले आहे.

Share this: